Autentyczność, definiowana jako zgodność między wewnętrznymi doświadczeniami a wyrażeniami zewnętrznymi, wyłania się jako kluczowy czynnik determinujący dobrostan psychiczny. Badania wskazują na silny związek między autentycznością a różnymi aspektami dobrego samopoczucia, zarówno w kontekście zawodowym, jak i osobistym. Niniejszy artykuł bada korzyści płynące z autentyczności oraz omawia protokoły i techniki wsparte badaniami recenzowanymi przez rówieśników, mające na celu poprawę autentyczności w codziennym życiu.

Korzyści z autentyczności

Badania konsekwentnie wykazały, że autentyczność jest powiązana z większym dobrostanem psychicznym i satysfakcją z życia. Hülsheger i inni (2013) stwierdzili, że osoby wykazujące autentyczność doświadczają niższych poziomów wypalenia emocjonalnego oraz większej satysfakcji z pracy. Podobnie, Neff i inni (2005) udowodnili, że zdolność odczuwania współczucia do samego siebie to kluczowy składnik autentyczności, jest powiązane z adaptacyjnymi strategiami radzenia sobie oraz odpornością w obliczu porażki.

W życiu prywatnym autentyczność sprzyja autentycznym relacjom i bliskości w relacjach. Kernis i Goldman (2006) argumentują, że autentyczność zwiększa bliskość relacyjną i zaufanie, prowadząc do bardziej satysfakcjonujących interakcji społecznych. Ponadto, autentyczność jest powiązana z większym poczuciem własnej wartości i subiektywnym dobrostanem (Goldman & Kernis, 2002), przyczyniając się do ogólnego szczęścia i satysfakcji z życia.

 Protokoły i techniki poprawy autentyczności

Wypracowano kilka protokołów i technik mających na celu poprawę autentyczności i promowanie dobrostanu:

Interwencje oparte na uważności (MBI):

Praktyki uważności rozwijają samoświadomość oraz świadomość teraźniejszości, ułatwiając głębsze zrozumienie własnych myśli i emocji. Lillis i inni (2009) udowodnili, że interwencje oparte na uważności pomagają jednostkom wyjaśnić swoje wartości i zharmonizować swoje zachowania z ich autentycznym ja, prowadząc do większego dobrostanu psychicznego.

Klarowność posiadanych wartości:

Ćwiczenia w klarowaniu wartości zachęcają jednostki do refleksji nad swoimi podstawowymi wartościami i priorytetami w życiu. Rozpoznając to, co naprawdę dla nich ma znaczenie, jednostki mogą podejmować decyzje zgodne z ich autentycznym ja (Kernis i inni, 2013).

Pisanie ekspresywne:

Pisanie ekspresywne pozwala jednostkom eksplorować swoje myśli i emocje w sposób pozbawiony ocen i otwarty. Kernis i inni (2013) stwierdzili, że pisanie ekspresywne promuje autentyczność, zachęcając do ekspresji siebie i przetwarzania emocji.

Terapia zorientowana na autentyczność (AOT):

AOT to podejście terapeutyczne, które skupia się na pomocy jednostkom w pogłębianiu zrozumienia siebie i pokonywaniu barier w stosunku do autentyczności. Goldman i Kernis (2002) argumentują, że AOT promuje zdrowe funkcjonowanie psychiczne i subiektywny dobrostan, rozwijając samoświadomość i akceptację.

Etykietowanie emocji:

Etykietowanie emocji polega na identyfikowaniu i etykietowaniu emocji w miarę ich pojawiania się, co może pomóc jednostkom zyskać wgląd w swoje wewnętrzne doświadczenia i rozwijać emocjonalną autentyczność. Badania Liebermana i innych (2007) sugerują, że etykietowanie emocji zmniejsza aktywność migdałka, obszaru mózgu związanego z reaktywnością emocjonalną, oraz wzmacnia aktywność kory przedczołowej, która jest zaangażowana w regulację emocji. Ten proces neuronalny może ułatwić klarowność emocjonalną i autentyczność.

Doświadczanie somatyczne:

Doświadczanie somatyczne to podejście zorientowane na ciało w leczeniu traumy, które koncentruje się na uwalnianiu napięcia fizycznego i przywracaniu regulacji układu nerwowego. Ginzburg i inni (2017) stwierdzili, że terapia doświadczania somatycznego doprowadziła do znaczącej poprawy w autentyczności i dobrostanie u osób z zaburzeniami związanymi z traumą. Poprzez ponowne nawiązanie kontaktu z doznaniami cielesnymi i promowanie samoregulacji, doświadczenia somatyczne może wzmacniać autentyczność i odporność emocjonalną.

Praktyka w wdzięczności:

Praktyki wdzięczności polegają na refleksji i wyrażaniu wdzięczności za pozytywne aspekty życia, co może sprzyjać poczuciu autentyczności.

Źródła: