W dzisiejszym świecie, gdzie zaburzenia psychiczne stanowią istotny problem zdrowotny i gospodarczy, technologia będzie odgrywać coraz większą rolę we wspieraniu terapeutów w skalowaniu pomocy. Przypuszcza się, że do 2030 roku depresja stanie się najczęstszą chorobą na świecie, generując koszty rzędu biliona dolarów rocznie. W TrueMe wierzymy, że innowacyjne rozwiązania technologiczne, zastosowane w celowy i odpowiedni sposób, mogą pomóc zwiększyć dostęp do terapii i zminimalizować te koszty. 

 

Zaburzenia psychiczne stanowią 13% światowego obciążenia chorobami, a do 2030 roku depresja będzie najczęstszą chorobą na świecie. Depresja kosztuje światową gospodarkę 1 bilion dolarów rocznie i szacuje się, że powoduje utratę 200 milionów dni pracy rocznie. Zaburzenia psychiczne mają kosztować prawie jedną trzecią prognozowanych 47 bilionów dolarów, jakie będą stanowić wszystkie koszty chorób niezakaźnych do 2030 roku.

 

Dlaczego tak się dzieje? W dzisiejszym społeczeństwie duża część ludzi funkcjonuje na “autopilocie”. Brakuje nam nawyku dbania o siebie, a specjaliści mają ograniczone możliwości w porównaniu z rosnącymi potrzebami rynku. Dodatkowo, trudno jest ocenić skuteczność narzędzi oraz brakuje kontroli, w jaki sposób są wykorzystywane przez użytkowników. W odpowiedzi na te wyzwania, start-up technologiczny TrueMe będzie dostarczał proste i weryfikowalne narzędzia dla terapeutów i twórców treści dotyczących rozwoju osobistego i profilaktyki zdrowia psychicznego.

 

TrueMe buduje infrastrukturę wspierającą terapeutów w związku z ich ograniczonymi możliwościami wobec rosnących potrzeb rynku. Dostarczy tanie i bardziej dostępne narzędzia do profilaktyki zdrowotnej i wspomagania procesu leczenia. Technologia blockchain, którą stosuje TrueMe, gwarantuje integralność i prywatność danych, umożliwia mikropłatności oraz wykorzystuje mechanizm NFT, dający możliwość wysokiego stopnia zaangażowania pacjenta w proces terapeutyczny. Dane behawioralne, umieszczone w bazie (indeksowane na blockchainie) posłużą do trenowania LLM (large language model) i będą stanowić podstawę dla wirtualnego asystenta terapeuty. 

 

Co to oznacza w praktyce dla terapeutów? 

 

1. Wprowadzamy technologię do psychologii – umożliwiamy i ułatwiamy terapeutom korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i zwielokrotnianie ich wpływu.  

2. Gwarantujemy współpracę z twórcami treści: terapeuci będą mogli współpracować z twórcami treści w celu tworzenia własnych, 28-dniowych programów, które będą stanowić wsparcie dla pacjentów między sesjami terapeutycznymi lub element profilaktyki zdrowia psychicznego. Wiemy, że nie każdy dobry terapeuta jest jednocześnie twórcą treści, chcemy umożliwić i ułatwić Wam współpracę, z pożytkiem dla pacjentów i odbiorców treści. 

3. Umożliwiamy monetyzację treści, od momentu zetknięcia się odbiorcy z danym dziełem: mikropłatności umożliwią terapeutom i twórcom treści zarabianie na swoich dziełach, takich jak e-booki czy podcasty, gdy użytkownicy płacą za dostęp do treści. Z kolei użytkownicy będą otrzymywać wynagrodzenie za udzieloną informację zwrotną, co zachęci ich do regularnego korzystania z programów i dostarczania cennej informacji zwrotnej.

4. Dajemy możliwość udoskonalania programów terapeutycznych: dzięki informacjom zwrotnym od użytkowników, terapeuci i twórcy treści będą mogli stale udoskonalać swoje programy i kolejne dzieła, dostosowując je do potrzeb swoich odbiorców.

5. Wspomagamy zachowanie samodyscypliny: 28-dniowe programy pomogą pacjentom utrzymać samodyscyplinę między sesjami terapeutycznymi, np. poprzez regularne monitorowanie swoich emocji czy powstrzymywanie się od używek, co przyczyni się do skuteczniejszej terapii.

6. Umożliwiamy globalną diagnostykę społeczną: dane zapisane na blockchainie będą transparentne i anonimowe, co pozwoli na budowę dużego, wiarygodnego zbioru danych pacjentów, umożliwiając globalną diagnostykę społeczną.

7. Dajemy możliwość monitorowania postępów pacjentów: terapeuci będą mieli dostęp do postępów swoich pacjentów dzięki informacjom zwrotnym, co pozwoli im lepiej dostosować terapię do indywidualnych potrzeb i zachęci do kontynuowania współpracy.

 

Podsumowując, oto jak TrueMe radzi sobie z trzema głównymi wyzwaniami w dziedzinie profilaktyki i terapii zdrowia psychicznego: 

 

1. Brak nawyku dbania o swoje zdrowie psychiczne

  • TrueMe oferuje zachęty finansowe, które motywują do troski o siebie, profilaktyki zdrowia psychicznego i kontynuacji terapii. Wykorzystanie technologii do wdrożenia mechanizmu gratyfikacji jest kluczowym elementem budowania pozytywnych i zmiany szkodliwych nawyków.

 

2. Ograniczone możliwości terapeutów wobec rosnących potrzeb rynku

  • Terapeuci mogą dotrzeć do tysięcy pacjentów dzięki swoim programom profilaktycznym oraz tworzyć narzędzia wspierające ich pacjentów w trakcie terapii, dzięki czemu mogą efektywniej sprostać rosnącym potrzebom rynku.

 

3. Brak kontroli skuteczności narzędzi i odpowiedzialności użytkowników

  • Dzięki technologii blockchain TrueMe zapewnia śledzenie i kontrolę danych oraz zachowań użytkowników, co gwarantuje skuteczność narzędzi i składa pełną odpowiedzialność za proces terapeutyczny w ręce pacjentów. 

 

Jesteś terapeutą/terapeutką, twórcą/twórczynią treści na temat zdrowia psychicznego? Jeśli chcesz współtworzyć platformę TrueMe, napisz do nas: malgosia@trueselftrue.me