Regulamin korzystania z Dziennika TrueMe

Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 06 maja 2024 roku

Prosimy, przeczytaj uważnie regulamin przed korzystaniem z Naszej Usługi.

Interpretacja i Definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera jest pisana wielką literą, mają określone znaczenie zgodnie z poniższymi warunkami. Poniżej przedstawiono definicje, które mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy pojawiają się w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Odnośnie do niniejszego Regulaminu:

Aplikacja oznacza program komputerowy dostarczony przez Firmę, pobrany przez Ciebie na dowolne urządzenie elektroniczne, o nazwie Dziennik TrueMe.

Partner oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub pod wspólną kontrolą z danym podmiotem, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej udziałów, kapitału lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania w wyborach dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu dostępu do naszej Usługi lub jej części.

Kraj odnosi się do: Wielka Brytania.

Firma (określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasza” w niniejszej Umowie) oznacza:

TrueMe Aleksandra Łoś
NIP: 5581819370
Ul. Jesiotrowa 26 89-200
Rynarzewo, poczta Szubin

Zawartość oznacza treści takie jak tekst, obrazy czy inne informacje, które mogą być zamieszczane, przesyłane, linkowane lub udostępniane przez Ciebie, niezależnie od formy tej treści.

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie zdolne do korzystania z Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy czy tablet.

Opinia oznacza opinie, innowacje lub sugestie przesłane przez Ciebie dotyczące cech, wydajności lub funkcji naszej Usługi.

Towary oznaczają przedmioty oferowane na sprzedaż w ramach Usługi.

Zamówienia oznaczają zlecenie zakupu Towarów od Ciebie.

Promocje oznaczają konkursy, loterie czy inne promocje oferowane przez Usługę.

Usługa oznacza Aplikację.

Warunki i Zasady (znane również jako „Warunki”) oznaczają te Warunki i Zasady, które stanowią całą umowę między Tobą a Firmą dotyczącą korzystania z Usługi.

Usługi Mediów Społecznościowych stron trzecich oznaczają wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty czy usługi) dostarczane przez stronę trzecią, które mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane przez Usługę.

Ty oznacza osobę korzystającą lub używającą Usługi, albo firmę, lub inny podmiot prawniczy, w imieniu którego taka osoba korzysta lub używa Usługi, w zależności od sytuacji.

Akceptacja

Niniejszy Regulamin reguluje korzystanie z tej Usługi oraz umowę obowiązującą między Tobą a Firmą. Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników dotyczące korzystania z Usługi.

Twój dostęp i korzystanie z Usługi jest warunkowane akceptacją i przestrzeganiem tego Regulaminu. Regulamin ten ma zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które mają dostęp lub korzystają z Usługi.

Korzystając z Usługi, zgadzasz się być związany tym Regulaminem. Jeśli nie zgadzasz się z którąkolwiek częścią Regulaminu, nie możesz korzystać z Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.

Twój dostęp i korzystanie z Usługi jest również warunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki Prywatności Firmy. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, używania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Strony internetowej i informuje Cię o Twoich prawach prywatności oraz o tym, jak prawo chroni Twoje dane. Przeczytaj naszą Politykę Prywatności uważnie przed korzystaniem z naszej Usługi.

Składanie Zamówień na Towary

Składając Zamówienie na Towary za pośrednictwem Usługi, gwarantujesz, że jesteś prawomocnie zdolny do zawarcia umów wiążących.

Twoje Dane

Jeśli chcesz złożyć Zamówienie na Towary dostępne w Usłudze, możesz zostać poproszony o dostarczenie pewnych informacji związanych z Twoim Zamówieniem, takich jak, między innymi, Twoje imię, Twój adres e-mail, numer telefonu, numer karty kredytowej, data ważności karty kredytowej, adres do rozliczeń i informacje dotyczące dostawy.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) masz legalne prawo do korzystania z dowolnych kart kredytowych lub debetowych lub innych metod płatności w związku z dowolnym Zamówieniem; oraz (ii) dostarczone nam informacje są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Przesyłając takie informacje, udzielasz nam prawa do udostępniania informacji podmiotom przetwarzającym płatności w celu ułatwienia realizacji Twojego Zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosi do 48h roboczych.

Anulowanie Zamówienia

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania Twojego Zamówienia w dowolnym momencie z określonych powodów, w tym, lecz nie tylko:

Dostępność Towarów

Błędy w opisie lub cenach Towarów

Błędy w Twoim Zamówieniu

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania Twojego Zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej lub nielegalnej transakcji.

Twoje Prawa do Anulowania Zamówienia

Towary zakupione mogą być zwracane zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz naszą Polityką Zwrotów.

Nasza Polityka Zwrotów stanowi integralną część tego Regulaminu. Prosimy o przeczytanie naszej Polityki Zwrotów, aby dowiedzieć się więcej na temat Twojego prawa do anulowania Zamówienia.

Twoje prawo do anulowania Zamówienia dotyczy wyłącznie Towarów zwróconych w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś. Należy również dołączyć do nich wszystkie instrukcje, dokumenty i opakowania produktu. Towary, które są uszkodzone lub nie są w takim samym stanie, jak je otrzymałeś, lub które są po prostu zużyte po otwarciu oryginalnego opakowania, nie będą podlegały zwrotowi. Dlatego powinieneś zachować rozsądną ostrożność w stosunku do zakupionych Towarów, gdy są w Twoim posiadaniu.

Dokonamy zwrotu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zwróconych Towarów. Skorzystamy z tego samego środka płatności, którego użyłeś do złożenia Zamówienia, i nie poniesiesz żadnych opłat związanych z takim zwrotem.

W przypadku wystąpienia wady naszego produktu cyfrowego przysługuje Ci jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:
  1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (Nie możesz złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.),
  2. żądanie obniżenia ceny Towaru, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy Towar na wolny od wad albo wadę usuniemy,
  3. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad,
  4. żądanie usunięcia wady.

Zgłoszenie reklamacyjne na adres: info@trueselftrue.me powinno zawierać w szczególności następujące dane: Twoje imię i nazwisko, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.
Otrzymasz informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Zostaniesz powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia.

Zostaniesz powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia w ciągu kolejnych 7 dni roboczych liczonych od otrzymania informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Nie będziesz miał prawa do anulowania Zamówienia na dostawę żadnych z następujących Towarów:

Dostawa Towarów wykonanych według Twoich specyfikacji lub jasno spersonalizowanych.

Dostawa Towarów, które ze względu na swoją naturę nie nadają się do zwrotu, pogarszają się szybko lub których data ważności upłynęła.

Dostawa Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów ochrony zdrowia lub higieny i które zostały otwarte po dostawie.

Dostawa Towarów, które są, po dostawie, ze względu na swoją naturę, nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami.

Dostawa treści cyfrowej, która nie jest dostarczana na nośniku materialnym, jeśli wykonanie rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą i zgłosiłeś utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępność, Błędy i Nieścisłości

Regularnie aktualizujemy naszą ofertę Towarów w Usłudze. Towary dostępne w naszej Usłudze mogą być błędnie wycenione, opisane nieprecyzyjnie lub niedostępne, a my możemy napotykać opóźnienia w aktualizowaniu informacji dotyczących naszych Towarów w Usłudze oraz w naszych reklamach na innych stronach internetowych.

Nie możemy zagwarantować dokładności ani kompletności żadnych informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do poprawiania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Polityka Cen

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie przed akceptacją Zamówienia.

Ceny podane mogą być zmienione przez Firmę po przyjęciu Zamówienia w przypadku jakichkolwiek zdarzeń wpływających na dostawę spowodowane działaniami rządu, zmianą ceł, zwiększeniem opłat za przesyłkę, wyższymi kosztami wymiany walut obcych i innymi czynnikami poza kontrolą Firmy. W takim przypadku będziesz miał prawo do anulowania swojego Zamówienia.

Sprzedaż produktu na rynku polskim odbywa się w polskich złotych.

Płatności

Wszystkie zakupione Towary podlegają jednorazowej płatności. Płatność może być dokonana za pomocą różnych dostępnych metod płatności, takich jak Visa, MasterCard, karty Affinity, American Express lub metody płatności online (na przykład PayPal lub inne bramki płatności).

Karty płatnicze (karty kredytowe lub debetowe) są przedmiotem weryfikacji i autoryzacji przez emitenta Twojej karty. Jeśli nie otrzymamy wymaganej autoryzacji, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie dostawy Twojego Zamówienia.

Promocje

Wszelkie Promocje dostępne za pośrednictwem Usługi mogą podlegać odrębnym zasadom, które różnią się od niniejszych Warunków.

Jeśli bierzesz udział w jakichkolwiek Promocjach, prosimy o przeczytanie i zrozumienie zasad i warunków dotyczących tych Promocji przed ich akceptacją.

Korzystanie z Aplikacji

Pobierając i korzystając z Aplikacji, zgadzasz się przestrzegać tego Regulaminu, w tym wszelkich zasad dotyczących prywatności.

Twoje prawa do korzystania z Aplikacji zależą od zgodności z tymi Warunkami i Zasadami oraz wszelkimi zastosowanymi zasadami dotyczącymi prywatności.

Korzystanie z Mediów Społecznościowych

Korzystając z Mediów Społecznościowych w związku z naszą Usługą, zgadzasz się przestrzegać wszelkich zasad i warunków stron trzecich, na których korzystasz z Mediów Społecznościowych.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za treści ani praktyki prywatności na stronach trzecich, w tym stronach mediów społecznościowych. Zachęcamy do przeczytania regulaminu oraz polityk prywatności tych stron trzecich.

Twoje prawa i obowiązki

Twój dostęp i korzystanie z Usługi podlega temy Regulaminowi oraz wszelkim zastosowanym prawom i przepisom. Zobowiązujesz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zobowiązań umownych, w tym tych dotyczących praw własności intelektualnej.

Zabronione jest korzystanie z Usługi w sposób, który może naruszyć prawa innych osób lub organizacji, może być niezgodny z prawem lub naruszać ten Regulamin.

Zabrania się, między innymi:

Korzystania z Usługi w sposób niezgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Kopiowania, reprodukowania, modyfikowania, tworzenia prac pochodnych, rozpowszechniania czy udostępniania publicznego jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem Usługi bez wyraźnej zgody Firmy.

Naruszania praw własności intelektualnej Firmy lub innych osób lub organizacji.

Umieszczania treści, które są obraźliwe, szkalujące, niezgodne z dobrymi obyczajami czy w inny sposób nielegalne.

Łączenia się z Usługą za pomocą jakiejkolwiek aplikacji lub urządzenia nieautoryzowanego przez Firmę, w tym używania automatycznych robotów, przeglądarek internetowych czy innych narzędzi do zbierania danych.

Tworzenia konta przy użyciu fałszywych danych czy informacji.

Wszystkie prawa własności intelektualnej do Usługi, jej treści oraz wszelkich materiałów dostępnych za pośrednictwem Usługi pozostają w gestii Firmy lub jej licencjodawców. Żadne prawa nie są przenoszone na Ciebie w wyniku korzystania z Usługi.

Odpowiedzialność

Usługa jest dostarczana „tak, jak jest” i „tak, jak dostępna”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. Firma nie gwarantuje, że Usługa będzie nieprzerwana, bezpieczna ani wolna od błędów. Korzystasz z Usługi na własne ryzyko.

W najszerszym zakresie dopuszczalnym na mocy obowiązującego prawa, Firma wyklucza wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym gwarancje przydatności do określonego celu, niezakłóconej użyteczności, jakości handlowej, zgodności z opisem czy nienaruszalności praw.

W żadnym przypadku Firma, jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy czy dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody pośrednie, przypadkowe, karalne, rzeczywiste, specjalne czy wynikające z utraty zysków, danych, reputacji, używania, niezdolności do używania, przerw w działaniu lub awarii Usługi, niezależnie od tego, czy opierają się na umowie, gwarancji, delikcie (w tym zaniedbaniu) czy innej podstawie prawnej, nawet jeśli Firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Zmiany w Usłudze

Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania świadczenia Usługi w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani wobec osób trzecich za wprowadzanie zmian, zawieszanie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany tego Regulaminu w dowolnym momencie. W przypadku dokonania istotnych zmian poinformujemy Cię poprzez umieszczenie aktualizowanej wersji Regulaminu na naszej Stronie internetowej lub poprzez powiadomienie w Aplikacji. Kontynuowanie korzystania z Usługi po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

Postępowanie w Sprawie Naruszeń

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone w związku z Usługą, skontaktuj się z Nami pod adresem info@trueselftrue.me. Postaramy się rozwiązać Twój problem jak najszybciej.

Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin stanowi całą umowę między Tobą a Firmą dotyczącą korzystania z Usługi.

W przypadku wszelkich pytań dotyczących Regulaminu, prosimy o kontakt pod adresem info@trueselftrue.me.

Nasze zobowiązanie do ochrony Twoich danych osobowych reguluje nasza Polityka Prywatności.

Jeśli którykolwiek zapis niniejszego Regulaminu zostanie uznany za nieważny lub niezastosowalny przez kompetentny sąd, pozostałe zapisy pozostaną w pełni obowiązujące.

Niniejszy Regulamin podlega prawu kraju [Wielka Brytania], a wszelkie spory wynikłe z korzystania z Usługi będą rozstrzygane przez właściwy sąd w [Wielka Brytania].

Dziękujemy za przeczytanie Regulaminu! Życzymy miłego korzystania z Dziennika TrueMe!